Prekės pristatomos per 2-4 d.d.Nemokamas pristatymas Lietuvoje, perkant už 30€ ir daugiau (išskyrus Kuršių Neriją).

Lojalumo programos taisyklės

CARESHOP LOJALUMO TAŠKŲ programos taisyklės

 

 1. Taisyklėse vartojami terminai

 

CARESHOP – UAB „Orkla Care“, juridinio asmens kodas 301240827, reg. adresu Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius („Bendrovė"), kuri administruoja elektroninę parduotuvę www.careshop.lt.

Anketa – informacinė forma, užpildoma norint dalyvauti CARESHOP LOJALUMO TAŠKŲ programoje. Ji patvirtina kliento pageidavimą tapti šios programos dalyviu. Anketoje nurodomi kliento asmens duomenys, kurie reikalingi norint patvirtinti kliento registraciją ir suteikti klientui galimybę naudotis visais programos privalumais.

Taisyklės – šios CARESHOP LOJALUMO TAŠKŲ programos taisyklės.

Privalumai – nuolaidos ir kiti specialūs pasiūlymai, kurie suteikiami CARESHOP LOJALUMO TAŠKŲ programos dalyviams.

Programa – CARESHOP vykdoma lojalumo taškų programa, galiojanti kalendorinius metus (taškai kaupiami 11 mėnesių).

Programos dalyvis – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis asmuo, kuriam užpildžius informacinę formą, CARESHOP suteikė teisę dalyvauti lojalumo taškų programoje.

Taškai – virtualūs nuolaidos taškai, kuriais lojalumo taškų programos dalyvis gali atsiskaityti mokėdamas už prekes www.careshop.lt parduotuvėje. Kiekvieno apsipirkimo metu lojalumo taškų pavidalu į programos dalyvio paskyrą grįžta 7% apsipirkimo metu sumokėtos galutinės krepšelio sumos (t.y. mokėtinos sumos, kuriai jau buvo pritaikytos nuolaidos, panaudoti taškai, neįskaitant pristatymo).

 

 1. Programos taisyklės

 

 • Programos taisyklės galioja apsiperkant e. parduotuvėje careshop.lt.
 • CARESHOP pasilieka teisę keisti Programą ir (arba) Programos taisykles, apie tai iš anksto informuodamas Programos dalyvius prieš 10 dienų svetainėje www.careshop.lt arba kitais turimais kontaktais.
 • Programos taisyklės yra skelbiamos ir su jomis galima susipažinti Bendrovės svetainėje www.careshop.lt ir pildant lojalumo programos dalyvio anketą. Šios taisyklės yra sutartis tarp UAB „Orkla Care“ ir Programos dalyvio.
 • Programa konkrečiam Programos dalyviui nustoja galioti, jei Programos dalyvis 3 metus yra neaktyvus (pvz., nepasinaudoja Programos teikiamais Privalumais (nepanaudoja sukauptų taškų); neprisijungia prie savo paskyros).
 • Apie tai, kad artėja trejų metų terminas, Programos dalyviai informuojami individualiai nebus.
 • Programos dalyviais gali tapti visi fiziniai asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 16 metų.
 • Norėdamas užsiregistruoti, Programos dalyvis turi pažymėti laukelį „Noriu tapti lojalumo programos dalyviu“, kuris atsiras 4 žingsnyje, registruojantis svetainėje careshop.lt.
 • Registruodamasis Programos dalyvis privalo susikurti paskyrą svetainėje www.careshop.lt ir joje gali matyti sukauptus Taškus, sekti Programos naujienas, sužinoti apie Privalumus ir kitą Programos dalyviui svarbią informaciją, tvarkyti savo paskyros informaciją.
 • Vienas asmuo gali užsiregistruoti tik vieną kartą ir gali turėti tik vieną paskyrą.

 

 1. Privalumų gavimo ir naudojimo Taisyklės
  • Pirkimas careshop.lt prisijungus prie savo paskyros užtikrina, kad Programos dalyvis už kiekvieną pirkinį, kurio suma yra lygi arba viršija 1 (vieną) eurą, gaus Taškų ir juos kaups periodu sausio 1 d. – lapkričio 30 d. (gruodžio mėnesį taškai nekaupiami). Už kiekvieną išleistą eurą suteikiami 7 Taškai. 1 Taškas = 0,01 Eur. Taškai kaupiami nuo galutinės mokėtinos sumos (po visų nuolaidų, panaudotų taškų), neįskaitant pristatymo. Taškai apvalinami paliekant du skaičius po kablelio.
  • Programos dalyvis gali naudoti sukauptus Taškus einamųjų metų periodu (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) apsipirkdamas careshop.lt, prisijungęs prie savo paskyros. Taškais galima apmokėti iki 80 % pirkinio sumos.
  • Visi lojalumo programos Dalyvio turimi taškai anuliuojami paskutinę metų dieną. Apie tai Dalyvis iš anksto nebus informuojamas individualiai. Nuo kiekvienų metų sausio 1 dienos lojalumo taškai pradedami kaupti iš naujo.
  • Programos taškai nėra iškeičiami į pinigus ar kitą atitikmenį, nebent Įmonė nuspręstų kitaip.
  • Taškų nesuteikiama ir jais negalima atsiskaityti už pristatymo paslaugas.
  • Informacija apie gautų, sukauptų ir panaudotų Taškų galutinį balansą yra pasiekiama bet kuriuo metu prisijungus prie asmeninės paskyros svetainėje careshop.lt.
  • Programos dalyvis bet kuriuo metu (įskaitant pradėdamas dalyvauti programoje) gali atsisakyti gauti reklaminius pranešimus ir atšaukti savo sutikimą juos gauti, informuodamas CARESHOP el. paštu info@careshop.ltarba pasirinkęs atsisakymo nuorodą Programos dalyviui atsiųstuose CARESHOP laiškuose.

 

 1. Duomenų apsauga

 

 • Programos dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi CARESHOP, kaip duomenų valdytojo, šiais tikslais:
 • klientų lojalumo stiprinimas – tiesioginė rinkodara ir su ja susijusios veiklos (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija, sukauptų Taškų balansas). Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas. Duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo dienos;
 • klientų informavimas, atsakymas į užklausas (vardas, pavardė, mob. Tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas). Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas – klientų aptarnavimo kokybės gerinimas. Duomenys saugomi 3 mėnesius po užklausos ar problemos išsprendimo dienos;
 • paskyros administravimas. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties su Programos dalyviu vykdymas. Duomenys saugomi 3 mėnesius po paskyros uždarymo dienos.
  • CARESHOP vykdo profiliavimą. Programos dalyvio duomenys CARESHOP profiliuojami pagal peržiūrėtų prekių ir ankstesnių pirkinių duomenis, siekiant pritaikyti e. parduotuvės ir parduotuvių CARESHOP paslaugas pagal Programos dalyvio poreikius,
  • Duomenys galės būti pateikiami valdžios atstovams jų prašymu ir vykdant teisiškai įpareigojantį nurodymą peržiūrėti Programos dalyvių registracijas, kad būtų užtikrintas dalyvių saugumas ir/arba šio Programos taisyklių laikymasis. Duomenų valdytojas taip pat gali suteikti dalyvių asmens duomenis kitoms įmonėms, tokioms kaip: prizų steigėjai ar pristatymo įmonės
  • Dalyvis privalo suteikti asmens duomenis, tam kad galėtų dalyvauti Programoje. Jeigu asmens duomenys, reikalingi Programai yra nesuteikiami, Duomenų valdytojas neturi teisės užregistruoti dalyvio ir dalyvis negali dalyvauti Programoje.
  • Programos dalyvių, kaip duomenų subjektų, teisės:
  • gauti informaciją, jei jo duomenys buvo užregistruoti ir turėti prieigą prie jo užregistruotų duomenų;
  • koreguoti ar papildyti savo duomenis;
  • apriboti jo asmens duomenų tvarkymą;
  • perkelti duomenis - turi teisę gauti Duomenų valdytojui pateiktų asmens duomenų kopiją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriui suprantamu formatu, taip pat paprašyti asmens duomenų perkėlimo į kitus duomenis;
  • atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimo teisėtumui ir duomenų tvarkymui vykdytam prieš jo atšaukimą;
  • prašyti ištrinti asmens duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 str.;
  • pateikti skundą Duomenų valdytojui, susisiekiant el. paštu bdar@orklacare.lt arba Duomenų apsaugos inspekcijai, jei dalyvis mano, kad jo duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • Duomenų valdytojas nėra atsakingas už:
  • pasekmes, atsiradusias dėl klaidingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, atsiradusių dėl dalyvio kaltės;
  • neužbaigtas registracijas, atsiradusias dėl techninės įrangos gedimų, kurią naudojant buvo vykdoma registracija arba dėl interneto sutrikimų.
  • Norėdami gauti daugiau informacijos, dalyviai gali kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu: bdar@orklacare.lt. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, dalyviai turi siųsti oficialų prašymą Duomenų valdytojo duomenų atstovui bdar@orklacare.lt.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

5.1. Jei keičiasi Programos dalyvio duomenys, Programos dalyvis gali pats savarankiškai pakeisti duomenis, prisijungęs prie savo paskyros svetainėje www.careshop.lt.

5.2. Dalyvavimas Programoje gali būti sustabdytas Programos dalyvio arba CARESHOP iniciatyva toliau nurodytais atvejais ir tvarka:

5.2.1. Remiantis Programos dalyvio prašymu, išsiųstu paštu UAB „Orkla Care“, Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius arba el. pašto adresu info@careshop.lt.

5.2.1. Jei Programos dalyvis 3 metus ir ilgiau yra neaktyvus (pvz., nepasinaudoja Programos teikiamais Privalumais arba neprisijungia prie savo paskyros).